Hinnad

Nagu projektide endi keerukuse ja suuruse astmed ning teostamise kulud liigiti erinevad kordades, nii on ka visualiseeringute hinnad eri tööde puhul erinevad. Olenevalt teenuse liigist on hinda mõjutavad tegurid erinevad. Kolmandate osapoolte
(nt. sise-, aiakujundaja, arhitekt) kaasamisel visualiseeringute koostamise protsessi lisandub visualiseerimistasule ka
nende osapoolte poolt määratud teenuse hind.

Konkreetse hinnapakkumise saamiseks võtke meiega ühendust