Seletusi

Ilupiltide koostamise ABC modelleerimis- ning renderdamisvõõrale inimesele

Modelleerimine (antud kontekstis) on protsess, mille käigus valmivad digitaalsed kolmemõõtmelised objektid ehk mudelid, millest omakorda koostatakse lõplikud visualiseeringud, eskiisid, animatsioonid jne. Modelleerimine on visualiseeringute koostamise üks kõige esmasemaid etappe ja ilma selleta pole üldiselt võimalik soovitud tulemust saavutada. See etapp on ka enamasti kõige rohkem aeganõudev (olenevalt detailsuse astmest ja mudelite arvust).

Mudel (antud kontekstis) on digitaalne kolmemõõtmeline objekt (või objektide kogum), millel on oma kindel kuju ning ainulaadsed mõõdetavad omadused/näitajad. Nt. 1.2 m pikk, 0.6 m lai ja 0.4 m kõrge elutoalaud (vt. Joonis 1).

Mudel - elutoalaud

Renderdamine on elutõesema pildi loomise protsess digitaalsetest kolmemõõtmelistest mudelitest selleks ettenähtud arvutiprogrammidega. Protsessi käigus omistatakse mudelile lisaomadused (materjalid, tekstuurid jt. vajalikud parameetrid), eemaldatakse ebavajalikud detailid (nt. kontuurjooned, mida reaalsetel objektidel tegelikult ei eksisteeri) ning lisatakse renderdamise kõige tähtsam komponent – valgus! Just valgus on see, mis lisab pildile ruumilisuse mõõtme. Renderdamine on põhimõtteliselt visualiseeringute koostamise üks kõige viimasemaid etappe saavutamaks soovitud tulemust (vt. Joonis 2).

Renderdatud mudel - elutoalaud